Privacy verklaring


RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening biedt je alle mogelijkheden op het gebied van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden voor zowel het bedrijfsleven als de particuliere sector.
Graag lichten wij toe welke persoonlijke gegevens wij hebben en hoe wij daarmee omgaan.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.
Als wij gegevens over jou hebben dan zijn wij verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met die gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening.
Naam, adres, postcode, mailadres en telefoonnummer(s) van cliënten.
Deze persoons-/bedrijfsgegevens bewaren wij, totdat de cliënt/het bedrijf aangeeft dat zij geen diensten meer van ons afneemt.
Zonder deze gegevens kunnen wij onze cliënten niet bereiken.

Naam, adres, postcode, mailadres en telefoonnummer(s) van leveranciers.
Deze persoons-/bedrijfsgegevens bewaren wij, totdat de leverancier aangeeft dat zij geen goederen/diensten meer aan ons leveren.
Zonder deze gegevens kunnen wij onze leveranciers niet bereiken.

Met welke partijen deelt RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening de persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die wij ontvangen worden met niemand gedeeld, tenzij cliënt/leverancier aangeeft daar geen bezwaar tegen te hebben.


Welke rechten heb je.

Op basis van Europese privacywetgeving heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen ten aanzien van je gegevens. In deze paragraaf staan je rechten omschreven. Als je een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. Dit kun je doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om je verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening minimaal de volgende informatie van je nodig:
- je volledige naam
- je adres

Om je rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van je te ontvangen.

Inzage in je gegevens.
Je hebt het recht om te weten welke gegevens van je door RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening worden verwerkt. Je kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Correctie van je gegevens.
Als de gegevens waarover RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening beschikt niet juist zijn dan kun je de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat je in je bericht aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van je gegevens.
In bepaalde gevallen kun je ons verzoeken de verwerking van je gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer je niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of je ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van je gegevens. Als je ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van je gegevens dan verwachten wij dat je in je verzoek aangeeft wat je bezwaren zijn.

Beperken van verwerking.
Als je je gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kun je -gedurende de tijd dat je aanvraag bij ons in behandeling is- de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij je gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat je verzoek terecht is, zullen wij je verzoek uitvoeren. Is RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening van mening dat je verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van je gegevens worden hervat.

Overdracht van je gegevens.
Je kunt bij ons een kopie van je gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met je toestemming of voor het uitvoeren van je overeenkomst met ons. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder.
Ben je niet tevreden over de manier waarop RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening je privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe je ons kunt bereiken.
Als je vragen hebt of gebruik wil maken van je rechten dan kun je via op verschillende manieren met ons contact opnemen:

Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 06-41191928.
Ons mailadres is: info@rudyboone.nl
Ons adres is: Klipper 2, 3904 SM Veenendaal

RUDY BOONE Facilitaire Dienstverlening kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2018.